Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózata

SNHML 2014 – Symposium of the Network of Hungarian Mössbauer Laboratories

Budapest, 7-8 November, 2014

link to the english page

Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózata

A Mössbauer-spektroszkópiát kiterjedten használják szilárd anyagok kémiai és mágneses szerkezetének és dinamikájának vizsgálatára, és ennek alapján alkalmazzák a szilárdtest-fizikában, a kémiában, az anyagtudományban, az élettudományokban, a régészetben, a földtudományokban, az űrkutatásban, de a műszaki fejlesztés és a technológia egyes területein is. A módszer, illetve annak kevésbé szokványos változatai, így az emissziós, a konverzióselektronos, az in-beam és a szinkrotronos Mössbauer-spektroszkópia sok esetben semmilyen más eljárással nem helyettesíthető vizsgálatokat tesznek lehetővé. A Mössbauer-spektroszkópia nagy pontosságú és nagy megbízhatóságú, de mind elméletét, mind metodikáját tekintve bonyolult eljárás, ezért alkalmazásában különös szerepe van a szakemberek speciális tudásának és az általuk létrehozott tudásbázisnak.

Magyarországon a Mössbauer-spektroszkópia kivételes hagyományokkal, eszköz- és tudásbázissal rendelkezik. A módszer elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci (KFKI telephelyi) kutatóintézeteiben és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézetében honosodott meg és fejlődött, és ma is ezek a kutatóhelyek képezik a módszer magyarországi bázisát.

Az Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózatát (MMLH) az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hozták létre abból a célból, hogy erőforrásaikat egyesítve, azok fejlesztését közös stratégiára alapozva olyan nyílt hozzáférésű megosztott kutatási infrastruktúrát alakítsanak ki, amely egyenlő feltételekkel áll valamennyi kutató rendelkezésére. Az MMLH lehetőséget biztosít Mössbauer-spektroszkópiai mérések elvégzésére, azok kiértékelésére és ezekkel kapcsolatban metodikai támogatást és szaktanácsadást biztosít.

Az MMLH stratégiai partnere a világ Mössbauer-spektroszkópusait összefogó nemzetközi testületnek, az IBAME-nak (International Board on the Applications of the Mössbauer Effect) és a Mössbauer-spektroszkópia nemzetközi adatközpontjának, a Mössbauer Effect Data Centernek.

A Hálózathoz az alábbi KI-k (hálózati tagok) tartoznak:

SZFI Nemegyensúlyi és nanostrukturált mágneses anyagok laboratórium
Rövid neve: Wigner NANOMAG
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Balogh Judit, tudományos tanácsadó
Részvétel a Hálózatban: 100 %

RMI Mössbauer-laboratórium
Rövid neve: RMI Mössbauer
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Németh Zoltán, tudományos munkatárs
Részvétel a Hálózatban: 100 %

Kémiai technológiai és izotóplaboratórium
Rövid neve: RMI izotóplabor
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Vankó György, tudományos főmunkatárs
Részvétel a Hálózatban: 80 %

RMI Molekulanyaláb epitaxia laboratórium
Rövid neve: MBE
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Bottyán László, tudományos főmunkatárs
Részvétel a Hálózatban: 30 %

EK Nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium –in situ Mössbauer spektrometria
Rövid neve: EK-NAL-in situ Mossba
Fenntartó szervezet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Lázár Károly, tudományos tanácsadó
Részvétel a Hálózatban: 100 %

EK Nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium – in-beam Mössbauer spektrometria
Rövid neve: IBMS in-beam Mössbauer Spektrométer
Fenntartó szervezet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Lázár Károly, tudományos tanácsadó
Részvétel a Hálózatban: 40 %

ELTE Nukleáris Kémiai Laboratórium
Rövid neve: ELTE NukLab
Fenntartó szervezet: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Hálózati kapcsolattartó: Homonnay Zoltán, egyetemi tanár
Részvétel a Hálózatban:100 %

Annak érdekében, hogy a Hálózat nagy értékű eszközparkjának kihasználtsága növekedjék, valamint hogy a Hálózatot alkotó KI-k jobban hasznosítsák a rendelkezésre álló erőforrásokat, a Hálózat tagjai egymás számára ingyenes hozzáférést biztosítanak a mérőberendezéseikhez. A felmerülő egyéb költségeket (sugárforrás, hűtőközegek, hordozó- és targetanyagok stb.) a Hálózat tagjainak, mint belső felhasználóknak is meg kell téríteniük, ezek aktuális mindenkori díja, illetve ára a Hálózat honlapján található.

A Hálózat teljes berendezésparkját és az ahhoz kapcsolódó tudásbázist – egymás között egyenlő és nyilvános feltételekkel – külső felhasználók is használhatják. A rendelkezésre álló berendezésekről és mérési lehetőségekről a hálózati honlap ad aktuális tájékoztatást; külső felhasználók ugyanitt, a Hálózat egységes igénybejelentési kapuján jelezhetik mérési igényüket, de a mérés technikai megvalósíthatóságáról célszerű szükséges előzetesen az adott tag-KI kapcsolattartójával konzultálni.

Külső felhasználók a Hálózat eszközeit tudományos együttműködések keretében vagy térítéses szolgáltatásként vehetik igénybe. Tudományos együttműködési projektek esetében a költségmegosztást tekintetében az együttműködésre vonatkozó megállapodás, illetve az azt finanszírozó pályázati projekt szabályai irányadók. Térítéses szolgáltatás esetében – az érintett KI-t üzemeltető taggal kötött külön megállapodás alapján – a külső felhasználó a Hálózat tagjai, mint belső felhasználók által is megtérítendő, fentebb részletezett egyéb költségeken felül az igénybe vett berendezés, illetve labor általános rezsiköltségét is köteles megtéríteni. Ezeket a költségeket – figyelembe véve a felhasználás jellegét és időtartamát – az egyes KI-k vonatkozásában a Hálózat tagjai az érintett tag-KI fenntartó szervezetének gazdasági apparátusa határozzák meg a Hálózat honlapján nyilvánosságra hozott kalkulációs sémák alapján. A felszámított rezsiköltség valamennyi külső felhasználóra azonos módon és mértékben vonatkozik.

A mérések időbeosztása minden esetben egyedi megállapodás tárgya, amely a KI-t üzemeltető tag-KI kapcsolattartója és a berendezést használni kívánó kutató között jön létre.

Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózata
Együttműködési megállapodás
Preambulum

A Mössbauer-spektroszkópiát kiterjedten használják szilárd anyagok kémiai és mágneses szerkezetének és dinamikájának vizsgálatára, és ennek alapján alkalmazzák a szilárdtest-fizikában, a kémiában, az anyagtudományban, az élettudományokban, a régészetben, a földtudományokban, az űrkutatásban, de a műszaki fejlesztés és a technológia egyes területein is. A módszer, illetve annak kevésbé szokványos változatai, így az emissziós, a konverzióselektronos, az in-beam és a szinkrotronos Mössbauer-spektroszkópia sok esetben semmilyen más eljárással nem helyettesíthető vizsgálatokat tesz lehetővé. A Mössbauer-spektroszkópia nagy pontosságú és nagy megbízhatóságú, de elméletét tekintve bonyolult eljárás, ezért alkalmazásában különös szerepe van a szakemberek speciális tudásának és az általuk létrehozott tudásbázisnak.
Magyarországon a Mössbauer-spektroszkópia kivételes hagyományokkal, eszköz- és tudásbázissal rendelkezik. A módszer elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci (KFKI telephelyi) kutatóintézeteiben és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézetében honosodott meg és fejlődött, és ma is ezek a kutatóhelyek képezik a módszer magyarországi bázisát.
Az

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA Wigner FK)
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Képviselője: az MTA Wigner FK főigazgatója

MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK)
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Képviselője: az MTA EK főigazgatója

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Képviselője: az ELTE rektora

mint a magyar Mössbauer-laboratóriumok fenntartó szervezetei, és mint a jelen Megállapodást aláíró felek (a továbbiakban: „Felek”)
• felismerve, hogy a magyar Mössbauer-spektroszkópia magas színvonalon való működtetése, valamint a hozzá tartozó eszköz- és tudásbázis megőrzése, továbbá fejlesztése a kutatás, a fejlesztés és az oktatás közös és fontos érdeke,
• egyetértve abban, hogy a Mössbauer-spektroszkópiai laboratóriumokban meglévő szellemi és infrastrukturális kapacitások hatékony kihasználása megkívánják mind a három kutatóhely Mössbauer-laboratóriumainak fenntartását, de azt is, hogy e laboratóriumok koordináltan, egységes kutatási stratégiák és közösen egyeztetett fejlesztési tervek alapján működ-jenek,
• attól a céltól vezetve, hogy a magyar Mössbauer-laboratóriumok olyan hálózattá szerveződjenek, amely egységes, nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúraként áll a felhasználók rendelkezésére, és amely csomópont-ként képes kapcsolódni nemzetközi hálózatokhoz is,
• abban a meggyőződésben, hogy a Mössbauer-spektroszkópia kultúrája csak a felsőoktatásban való intenzív és egységes részvétellel valósítható meg,
jelen együttműködési megállapodással (a továbbiakban: „Megállapodás”) formálisan is létrehozzák a ténylegesen évtizedek óta működő Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózatát (a továbbiakban: „Hálózat”).

Balogh Judit, az MTA Wigner FK tudományos tanácsadója
baloghj@szfki.hu

Hozzáférés igénylése a Mössbauer-spektrométerek használatához

A Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózatához tartozó eszközökhöz hozzáférést igényelhet az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és a request_nhml (at) wigner.mta.hu email címre való eljuttatásával. Az optimális mérési körülmények kiválasztásának segítéséhez több laboratórium is megjelölhető. A kérelmek beérkezése után visszaigazolást küldünk, és felvesszük a kapcsolatot a további részletek megbeszélése érdekében.

angol nyelven: Application Form (in Windows Word)

CsatolmányMéret
Beamtime_request_for_Mössbauer_at_HunNetwork.doc35 KB