Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózata

SNHML 2019 – A Magyar Mössbauer Laboratóriumok Hálózata Szimpóziuma
2019. október 3, 14:00-18:35

Az NHML egy nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúra, amelynek szolgáltatásai a világ valamennyi kutatója számára elérhetők.

A szimpozium helye: A Wigner Fizikai Kutatóközpont (az NHML befogadó intézménye) I. épületének tanácsterme,

Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Az előadások nyelve angol és azokról élő videofelvétel készül. Az mp4 videofelvételek megtekinthetők az előadáscímek után feltüntetett címen.


Scientific Programme

14:00 – 14:10 Opening
Péter Lévai,
Director General, Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary
Video record

14:10 - 14:40 Victor Kuncser
National Institute of Materials Physics, Magurele, Romania
On the capabilities of Mössbauer spectroscopy to reveal various magneto-functionalities in layered nanosized systems.
Video record

14:40 - 15:10 Dániel Merkel
Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary
Tailoring magnetism in FeRh thin film.
Video record

15:10 – 15:40 Marcel Miglierini
Slovak University of Technology in Bratislava and Slovak Spectroscopic Society, member of the Association of Slovak Scientific and Technological Societies, Bratislava, Slovakia
Nuclear Resonances in the Study of Metallic Glasses.
Video record

15:40 – 16:00 coffee break

16:00 – 16:30 Hartmut Spiering
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Mainz, Germany
Mystery of Texture.
Video record

16:30 – 17:00 Károly Lázár
Centre for Energy Research, Budapest, Hungary
Electric explosion of iron alloy ribbons in water and in glycol.
Video record

17:00 – 17:30 Shiro Kubuki
Tokyo Metropolitan University, Japan
Mössbauer Study of Iron-silicate Glass-ceramics Prepared from Domestic Waste Slag Exhibiting Visible-light Activated Photocatalytic Effect.
Video record

17:30 – 18:00 Zoltán Németh
Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary
Comprehensive Mössbauer- and X-ray Spectroscopic Studies on Reengineered Molecular Switches.
Video record

18:00 – 18:30 Maria Gracheva
Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, and Laboratory of Nuclear Chemistry, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Biotransformations of iron minerals by extremophilic microorganisms.
Video record

18:30 – 18:35 Concluding Remarks
Judit Balogh,
Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary
Video record

19:00 Social Program: dinner at a nearby restaurant
Group photo

Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózata

A Mössbauer-spektroszkópiát kiterjedten használják szilárd anyagok kémiai és mágneses szerkezetének és dinamikájának vizsgálatára, és ennek alapján alkalmazzák a szilárdtest-fizikában, a kémiában, az anyagtudományban, az élettudományokban, a régészetben, a földtudományokban, az űrkutatásban, de a műszaki fejlesztés és a technológia egyes területein is. A módszer, illetve annak kevésbé szokványos változatai, így az emissziós, a konverzióselektronos, az in-beam és a szinkrotronos Mössbauer-spektroszkópia sok esetben semmilyen más eljárással nem helyettesíthető vizsgálatokat tesznek lehetővé. A Mössbauer-spektroszkópia nagy pontosságú és nagy megbízhatóságú, de mind elméletét, mind metodikáját tekintve bonyolult eljárás, ezért alkalmazásában különös szerepe van a szakemberek speciális tudásának és az általuk létrehozott tudásbázisnak.

Magyarországon a Mössbauer-spektroszkópia kivételes hagyományokkal, eszköz- és tudásbázissal rendelkezik. A módszer elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci (KFKI telephelyi) kutatóintézeteiben és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézetében honosodott meg és fejlődött, és ma is ezek a kutatóhelyek képezik a módszer magyarországi bázisát.

Az Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózatát (MMLH) az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hozták létre abból a célból, hogy erőforrásaikat egyesítve, azok fejlesztését közös stratégiára alapozva olyan nyílt hozzáférésű megosztott kutatási infrastruktúrát alakítsanak ki, amely egyenlő feltételekkel áll valamennyi kutató rendelkezésére. Az MMLH lehetőséget biztosít Mössbauer-spektroszkópiai mérések elvégzésére, azok kiértékelésére és ezekkel kapcsolatban metodikai támogatást és szaktanácsadást biztosít.

Az MMLH stratégiai partnere a világ Mössbauer-spektroszkópusait összefogó nemzetközi testületnek, az IBAME-nak (International Board on the Applications of the Mössbauer Effect) és a Mössbauer-spektroszkópia nemzetközi adatközpontjának, a Mössbauer Effect Data Centernek.

A Hálózathoz az alábbi KI-k (hálózati tagok) tartoznak:

SZFI Nemegyensúlyi és nanostrukturált mágneses anyagok laboratórium
Rövid neve: Wigner NANOMAG
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Balogh Judit, tudományos tanácsadó
Részvétel a Hálózatban: 100 %

RMI Mössbauer-laboratórium
Rövid neve: RMI Mössbauer
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Németh Zoltán, tudományos munkatárs
Részvétel a Hálózatban: 100 %

Kémiai technológiai és izotóplaboratórium
Rövid neve: RMI izotóplabor
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Vankó György, tudományos főmunkatárs
Részvétel a Hálózatban: 80 %

RMI Molekulanyaláb epitaxia laboratórium
Rövid neve: MBE
Fenntartó szervezet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Bottyán László, tudományos főmunkatárs
Részvétel a Hálózatban: 30 %

EK Nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium –in situ Mössbauer spektrometria
Rövid neve: EK-NAL-in situ Mossba
Fenntartó szervezet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Lázár Károly, tudományos tanácsadó
Részvétel a Hálózatban: 100 %

EK Nukleáris analitikai és radiográfiai laboratórium – in-beam Mössbauer spektrometria
Rövid neve: IBMS in-beam Mössbauer Spektrométer
Fenntartó szervezet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Hálózati kapcsolattartó: Lázár Károly, tudományos tanácsadó
Részvétel a Hálózatban: 40 %

ELTE Nukleáris Kémiai Laboratórium
Rövid neve: ELTE NukLab
Fenntartó szervezet: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Hálózati kapcsolattartó: Homonnay Zoltán, egyetemi tanár
Részvétel a Hálózatban:100 %

Annak érdekében, hogy a Hálózat nagy értékű eszközparkjának kihasználtsága növekedjék, valamint hogy a Hálózatot alkotó KI-k jobban hasznosítsák a rendelkezésre álló erőforrásokat, a Hálózat tagjai egymás számára ingyenes hozzáférést biztosítanak a mérőberendezéseikhez. A felmerülő egyéb költségeket (sugárforrás, hűtőközegek, hordozó- és targetanyagok stb.) a Hálózat tagjainak, mint belső felhasználóknak is meg kell téríteniük, ezek aktuális mindenkori díja, illetve ára a Hálózat honlapján található.

A Hálózat teljes berendezésparkját és az ahhoz kapcsolódó tudásbázist – egymás között egyenlő és nyilvános feltételekkel – külső felhasználók is használhatják. A rendelkezésre álló berendezésekről és mérési lehetőségekről a hálózati honlap ad aktuális tájékoztatást; külső felhasználók ugyanitt, a Hálózat egységes igénybejelentési kapuján jelezhetik mérési igényüket, de a mérés technikai megvalósíthatóságáról célszerű szükséges előzetesen az adott tag-KI kapcsolattartójával konzultálni.

Külső felhasználók a Hálózat eszközeit tudományos együttműködések keretében vagy térítéses szolgáltatásként vehetik igénybe. Tudományos együttműködési projektek esetében a költségmegosztást tekintetében az együttműködésre vonatkozó megállapodás, illetve az azt finanszírozó pályázati projekt szabályai irányadók. Térítéses szolgáltatás esetében – az érintett KI-t üzemeltető taggal kötött külön megállapodás alapján – a külső felhasználó a Hálózat tagjai, mint belső felhasználók által is megtérítendő, fentebb részletezett egyéb költségeken felül az igénybe vett berendezés, illetve labor általános rezsiköltségét is köteles megtéríteni. Ezeket a költségeket – figyelembe véve a felhasználás jellegét és időtartamát – az egyes KI-k vonatkozásában a Hálózat tagjai az érintett tag-KI fenntartó szervezetének gazdasági apparátusa határozzák meg a Hálózat honlapján nyilvánosságra hozott kalkulációs sémák alapján. A felszámított rezsiköltség valamennyi külső felhasználóra azonos módon és mértékben vonatkozik.

A mérések időbeosztása minden esetben egyedi megállapodás tárgya, amely a KI-t üzemeltető tag-KI kapcsolattartója és a berendezést használni kívánó kutató között jön létre.

Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózata
Együttműködési megállapodás
Preambulum

A Mössbauer-spektroszkópiát kiterjedten használják szilárd anyagok kémiai és mágneses szerkezetének és dinamikájának vizsgálatára, és ennek alapján alkalmazzák a szilárdtest-fizikában, a kémiában, az anyagtudományban, az élettudományokban, a régészetben, a földtudományokban, az űrkutatásban, de a műszaki fejlesztés és a technológia egyes területein is. A módszer, illetve annak kevésbé szokványos változatai, így az emissziós, a konverzióselektronos, az in-beam és a szinkrotronos Mössbauer-spektroszkópia sok esetben semmilyen más eljárással nem helyettesíthető vizsgálatokat tesz lehetővé. A Mössbauer-spektroszkópia nagy pontosságú és nagy megbízhatóságú, de elméletét tekintve bonyolult eljárás, ezért alkalmazásában különös szerepe van a szakemberek speciális tudásának és az általuk létrehozott tudásbázisnak.
Magyarországon a Mössbauer-spektroszkópia kivételes hagyományokkal, eszköz- és tudásbázissal rendelkezik. A módszer elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia csillebérci (KFKI telephelyi) kutatóintézeteiben és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Kémiai Intézetében honosodott meg és fejlődött, és ma is ezek a kutatóhelyek képezik a módszer magyarországi bázisát.
Az

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (MTA Wigner FK)
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Képviselője: az MTA Wigner FK főigazgatója

MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK)
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29–33.
Képviselője: az MTA EK főigazgatója

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
Képviselője: az ELTE rektora

mint a magyar Mössbauer-laboratóriumok fenntartó szervezetei, és mint a jelen Megállapodást aláíró felek (a továbbiakban: „Felek”)
• felismerve, hogy a magyar Mössbauer-spektroszkópia magas színvonalon való működtetése, valamint a hozzá tartozó eszköz- és tudásbázis megőrzése, továbbá fejlesztése a kutatás, a fejlesztés és az oktatás közös és fontos érdeke,
• egyetértve abban, hogy a Mössbauer-spektroszkópiai laboratóriumokban meglévő szellemi és infrastrukturális kapacitások hatékony kihasználása megkívánják mind a három kutatóhely Mössbauer-laboratóriumainak fenntartását, de azt is, hogy e laboratóriumok koordináltan, egységes kutatási stratégiák és közösen egyeztetett fejlesztési tervek alapján működ-jenek,
• attól a céltól vezetve, hogy a magyar Mössbauer-laboratóriumok olyan hálózattá szerveződjenek, amely egységes, nyílt hozzáférésű kutatási infrastruktúraként áll a felhasználók rendelkezésére, és amely csomópont-ként képes kapcsolódni nemzetközi hálózatokhoz is,
• abban a meggyőződésben, hogy a Mössbauer-spektroszkópia kultúrája csak a felsőoktatásban való intenzív és egységes részvétellel valósítható meg,
jelen együttműködési megállapodással (a továbbiakban: „Megállapodás”) formálisan is létrehozzák a ténylegesen évtizedek óta működő Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózatát (a továbbiakban: „Hálózat”).

Balogh Judit, az MTA Wigner FK tudományos tanácsadója
baloghj@szfki.hu

Hozzáférés igénylése a Mössbauer-spektrométerek használatához

A Magyar Mössbauer-laboratóriumok Hálózatához tartozó eszközökhöz hozzáférést igényelhet az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és a request_nhml (at) wigner.mta.hu email címre való eljuttatásával. Az optimális mérési körülmények kiválasztásának segítéséhez több laboratórium is megjelölhető. A kérelmek beérkezése után visszaigazolást küldünk, és felvesszük a kapcsolatot a további részletek megbeszélése érdekében.

angol nyelven: Application Form (in Windows Word)

CsatolmányMéret
Beamtime_request_for_Mössbauer_at_HunNetwork.doc35 KB